Có 1 kết quả:

少校 thiếu hiệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cấp bậc sĩ quan trong quân đội Trung Hoa Dân quốc, tức cấp Thiếu tá.