Có 1 kết quả:

少女 thiếu nữ

1/1

thiếu nữ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thiếu nữ, cô gái

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con gái trẻ tuổi.

Một số bài thơ có sử dụng