Không có kết quả phù hợp, bạn có thể tra nghĩa của từng chữ:

thi���t�����nh