Có 2 kết quả:

縓 thuyến鍛 thuyến

1/2

thuyến

U+7E13, tổng 16 nét, bộ mịch 糸 + 10 nét
hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tơ màu vàng đỏ — Tơ nhuộm một lần.

Tự hình 2