Có 1 kết quả:

仙方 tiên phương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa người ta tin rằng sau khi uống phương thuốc này có thể bay lên trời thành tiên, gọi là “tiên phương” 仙方. ◇Từ Ngưng 徐凝: “Thế thượng tiên phương vô mịch xứ, Dục lai Tây Nhạc sự tiên sanh” 世上仙方無覓處, 欲來西岳事先生 (Kí Phan tiên sanh 寄潘先生).
2. Thuốc tiên. Tỉ dụ phương thuốc thần hiệu. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Giả Chính đạo: Hữu lưỡng cá nhân trúng liễu tà, bất tri hữu hà tiên phương khả trị?” 賈政道: 有兩箇人中了邪, 不知有何仙方可治? (Đệ nhị thập ngũ hồi) Giả Chính nói: Có hai cháu bị ma quấy, không biết người có phương thuốc tiên nào chữa khỏi được không?

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bài thuốc của tiên — Đơn thuốc cực hay.

Một số bài thơ có sử dụng