Có 2 kết quả:

仙子 tiên tử先子 tiên tử

1/2

tiên tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiếng xưng hô gọi người thuộc thế hệ trước