Có 2 kết quả:

小径 tiểu kính小徑 tiểu kính

1/2

tiểu kính

giản thể

Từ điển phổ thông

lối đi nhỏ, ngõ nhỏ