Có 1 kết quả:

小生意 tiểu sinh ý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghề buôn bán nhỏ.