Có 1 kết quả:

侳 toá

1/1

toá

U+4FB3, tổng 9 nét, bộ nhân 人 + 7 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yên ổn — Nhục. Xấu hổ — Cũng đọc Toạ.

Tự hình 1

Dị thể 1