Có 2 kết quả:

潁 toánh颍 toánh

1/2

toánh [dĩnh]

U+988D, tổng 12 nét, bộ hiệt 頁 + 6 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

song Toánh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 潁.

Tự hình 2

Dị thể 2