Có 1 kết quả:

茶業 trà nghiệp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghề trồng trà và buôn bán trà.