Có 1 kết quả:

茶室 trà thất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Trà quán 茶館.