Có 1 kết quả:

捉取 tróc thủ

1/1

tróc thủ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bắt giữ