Có 2 kết quả:

张开 trương khai張開 trương khai

1/2

trương khai

giản thể

Từ điển phổ thông

căng ra, trải ra, mở ra

trương khai

phồn thể

Từ điển phổ thông

căng ra, trải ra, mở ra

Một số bài thơ có sử dụng