Có 2 kết quả:

怎 trẩm黮 trẩm

1/2

trẩm [thảm, thản, đạm, đảm]

U+9EEE, tổng 21 nét, bộ hắc 黑 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đen. Màu đen — Riêng tư, kín đáo — Quả của cây dâu.

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 3

Một số bài thơ có sử dụng