Có 1 kết quả:

重玄 trọng huyền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trời, thiên không. ◇Diệp Hiến Tổ 葉憲祖: “Tự hữu mạn mạn hạo khí, Trực quán trọng huyền” 自有漫漫浩氣, 直貫重玄 (Loan bề kí 鸞鎞記, Luận tâm 論心).
2. Chỉ triết lí rất sâu kín. § Nguồn gốc: ◇Đạo Đức Kinh 道德經: “Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn” 玄之又玄, 眾妙之門 (Chương 1).

Một số bài thơ có sử dụng