Có 1 kết quả:

除夕 trừ tịch

1/1

trừ tịch

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đêm giao thừa

Từ điển trích dẫn

1. Đêm 30 tháng 12 âm lịch. § Cũng gọi là “trừ dạ” 除夜, “tuế trừ” 歲除. ◇Lưu Khắc Trang 劉克莊: “Trừ tịch âm hàn phạ quyển liêm, Vũ thanh đoạn tục hạ sơ diêm” 除夕陰寒怕卷簾, 雨聲斷續下疏簷 (Trừ tịch 除夕).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Trừ dạ 除夜.

Một số bài thơ có sử dụng