Có 2 kết quả:

蜘蛛 tri thù鼅鼄 tri thù

1/2

tri thù [tri chu]

phồn thể

Từ điển phổ thông

con nhện