Có 10 kết quả:

呫 triệp慴 triệp慹 triệp摺 triệp殜 triệp聶 triệp褶 triệp襵 triệp詟 triệp讋 triệp

1/10

triệp [chiếp, thiếp, triệt, xiếp]

U+546B, tổng 8 nét, bộ khẩu 口 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

nói thầm, thì thầm

Tự hình 1

Dị thể 1

triệp [chiếp, chiệp, nhiếp, điệp]

U+6174, tổng 14 nét, bộ tâm 心 (+11 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Sợ, khiếp. ◇Trang Tử 莊子: “Tử sanh kinh cụ, bất nhập hồ kì hung trung, thị cố ngỗ vật nhi bất triệp” 死生驚懼, 不入乎其胸中, 是故迕物而不慴 (Đạt sanh 達生) Sống chết sợ hãi, không vào trong lòng họ, cho nên làm nghịch với vật ngoài mà không khủng khiếp.
2. (Động) Thu phục, nhiếp phục.
3. § Ghi chú: Cũng có khi đọc là “điệp”.

Từ điển Thiều Chửu

① Sợ, cũng có khi đọc là chữ điệp.

Tự hình 2

Chữ gần giống 3

triệp [chấp, niệp]

U+6179, tổng 15 nét, bộ tâm 心 (+11 nét)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Kinh hãi.
2. (Tính) Trơ trơ, bất động. ◇Trang Tử 莊子: “Lão Đam tân mộc, phương tương bị phát nhi can, triệp nhiên tự phi nhân” 老聃新沐, 方將被發而干, 慹然似非人 (Điền Tử Phương 田子方) Lão Đam mới gội đầu xong, còn đương rũ tóc cho khô, trơ trơ như không phải người.

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 28

triệp [chiếp, chiệp, lạp]

U+647A, tổng 14 nét, bộ thủ 手 (+11 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

gấp, xếp

Từ điển Thiều Chửu

① Gấp, chếp, xếp giấy thành từng tập, cũng gọi là tập, như thủ triệp 手摺 tập tay viết, tấu triệp 奏摺 tập sớ tấu, v.v.
② Một âm là lạp. Bẻ gấp, cũng như chữ lạp 拉.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Gấp, xếp (giấy...);
② Cuốn sách mỏng gấp lại, tập;
③ Cong và cuốn lại;
④ Kéo gãy.

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 2

Một số bài thơ có sử dụng

triệp

U+6B9C, tổng 13 nét, bộ ngạt 歹 (+9 nét)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh tật. Đau ốm.

Tự hình 1

Dị thể 4

triệp [chiệp, nhiếp, niếp]

U+8076, tổng 18 nét, bộ nhĩ 耳 (+12 nét)
phồn thể, hội ý

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họp lại — Một âm khác là m Nhiếp.

Tự hình 4

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

triệp [tập, điệp]

U+8936, tổng 16 nét, bộ y 衣 (+11 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. áo kép
2. gấp nếp

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Áo kép. § Áo hai lớp, không có bông tơ ở giữa.
2. Một âm là “triệp”. (Danh) Nếp gấp áo quần. ◎Như: “đả triệp” 打褶 xếp nếp.
3. Một âm nữa là “tập”. (Danh) Một thứ quần cưỡi ngựa (thời xưa).

Từ điển Thiều Chửu

① Áo kép.
② Một âm là triệp. Gấp nếp. May quần phải xếp từng bức lại mà khâu gọi là đả triệp 打褶 (xếp nếp).
③ Một âm nữa là tập. Quần cưỡi ngựa.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Xếp, gấp nếp: 打褶 Gấp nếp; 百褶裙 Váy xếp;
② Nhăn, dăn: 衣服上凈是褶子 Quần áo nhăn nheo.

Tự hình 2

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

triệp

U+8975, tổng 23 nét, bộ y 衣 (+18 nét)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo may vừa vặn.

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 5

triệp

U+8A5F, tổng 12 nét, bộ ngôn 言 (+5 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

hoảng sợ, sợ hãi

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Sợ hãi.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 讋

Tự hình 1

Dị thể 3

triệp

U+8B8B, tổng 24 nét, bộ ngôn 言 (+17 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

hoảng sợ, sợ hãi

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Sợ hãi, khủng cụ. ◇Hán Thư 漢書: “Hung Nô triệp yên” 匈奴讋焉 (Vũ đế kỉ 武帝紀) Quân Hung Nô khiếp sợ thay.

Từ điển Thiều Chửu

① Sợ, mất khí.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Sợ hãi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sợ sệt, uý kị — Cấm kị.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sợ hãi — Ghét. Tránh đi.

Tự hình 1

Dị thể 3