Có 2 kết quả:

縱深 tung thâm纵深 tung thâm

1/2

tung thâm

phồn thể

Từ điển phổ thông

đánh thọc sâu, đánh tung thâm

Một số bài thơ có sử dụng

tung thâm

giản thể

Từ điển phổ thông

đánh thọc sâu, đánh tung thâm