Có 11 kết quả:

旋 tuyền泉 tuyền漩 tuyền灥 tuyền琁 tuyền璇 tuyền璩 tuyền璿 tuyền純 tuyền鏇 tuyền镟 tuyền

1/11

tuyền [toàn]

U+65CB, tổng 11 nét, bộ phương 方 + 7 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. trở lại, quay lại
2. quay, xoay, xoáy
3. đi tiểu, tiểu tiện

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Trở lại. ◎Như: “khải toàn quy lai” 凱旋歸來 thắng trận trở về.
2. (Động) Quay lại, xoay tròn. ◎Như: “bàn toàn” 盤旋 bay liệng, “hồi toàn” 回旋 xoay vòng. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Thiên toàn địa chuyển hồi long ngự, Đáo thử trù trừ bất năng khứ” 天旋地轉迴龍馭, 到此躊躇不能去 (Trường hận ca 長恨歌) Trời xoay, đất chuyển, ngựa nhà vua trở về, Đến nơi đây ngựa trù trừ không đi lên được.
3. (Động) Đi đái, đi tiểu. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Cập thành hãm, tặc phược Tuần đẳng sổ thập nhân tọa, thả tương lục, Tuần khởi toàn” 及城陷, 賊縛巡等數十人坐, 且將戮, 巡起旋 (Trương Trung Thừa truyện hậu tự 張中丞傳後敘) Tới khi thành bị phá, quân giặc bắt trói hàng chục người của Tuần ngồi xuống, sắp sửa giết, Tuần đứng lên đái (tỏ ra không sợ hãi).
4. (Tính) Lốc, xoáy. ◎Như: “toàn phong” 旋風 gió lốc, “toàn oa” 旋渦 nước xoáy.
5. (Phó) Vụt chốc, lập tức. ◎Như: “toàn phát toàn dũ” 旋發旋愈 vụt phát vụt khỏi, “họa bất toàn chủng” 禍不旋踵 vạ chẳng kịp trở gót.
6. (Liên) Vừa ... vừa (cùng làm một lúc). ◇Chương Kiệt 章碣: “Toàn khán ca vũ toàn truyền bôi” 旋看歌舞旋傳杯 (Bồi chiết Tây Vương Thị Lang dạ yến 陪浙西王侍郎夜宴) Vừa xem ca múa vừa truyền chén.
7. (Phó) Lại. ◇Triều Bổ Chi 晁補之: “Túy hưu tỉnh, tỉnh lai cựu sầu toàn sanh” 醉休醒, 醒來舊愁旋生 (Bát lục tử 八六子, Hỉ thu tình từ 喜秋晴詞) Say rồi tỉnh, tỉnh rồi buồn xưa lại trở về.
8. Một âm là “tuyền”. (Động) Hâm nóng. § Thông “tuyền” 鏇. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Na trang khách tuyền liễu nhất hồ tửu” 那莊客旋了一壺酒 (Đệ ngũ hồi) Trang khách đó hâm nóng một bầu rượu.
9. (Phó) Đương khi. ◇Đỗ Tuân Hạc 杜荀鶴: “Thì thiêu dã thái hòa căn chử, Tuyền chước sanh sài đái diệp thiêu” 時挑野菜和根煮, 旋斫生柴帶葉燒 (San trung quả phụ 山中寡婦) Có khi nhặt rau đồng nấu với rễ, Đương lúc chặt củi non mang lá đốt.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Một loại lò để hâm rượu;
② Một loại khay (mâm kim loại);
③ Máy tiện;
④ Con lăn (để lăn trơn kim loại);
⑤ Cắt bằng dao.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鏇

Tự hình 6

Dị thể 7

Một số bài thơ có sử dụng

tuyền [toàn]

U+6CC9, tổng 9 nét, bộ thuỷ 水 + 5 nét
phồn & giản thể, tượng hình & hội ý

Từ điển phổ thông

dòng suối

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Suối, nguồn. ◎Như: “lâm tuyền” 林泉 rừng và suối, chỉ nơi ở ẩn, “tuyền đài” 泉臺 nơi có suối, cũng như “hoàng tuyền” 黃泉 suối vàng, đều chỉ cõi chết. ◇Âu Dương Tu 歐陽修: “Phong hồi lộ chuyển, hữu đình dực nhiên lâm ư tuyền thượng giả, Túy Ông đình dã” 峰回路轉, 有亭翼然臨於泉上者, 醉翁亭也 (Túy Ông đình kí 醉翁亭記) Núi quanh co, đường uốn khúc, có ngôi đình như giương cánh trên bờ suối, đó là đình Ông Lão Say.
2. (Danh) Tiền. § Ngày xưa gọi đồng tiền là “tuyền” 泉.
3. § Ghi chú: Có khi đọc là “toàn”.

Từ điển Thiều Chửu

① Suối, nguồn.
② Tiền, ngày xưa gọi đồng tiền là tuyền, có khi đọc là toàn.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Suối: 溫泉 Suối nước nóng; 淚如泉涌 Nước mắt trào ra như suối; 崑山有泉 Núi Côn sơn có suối (Nguyễn Trãi: Côn Sơn ca);
② (văn) Tiền, đồng tiền;
③ [Quán] (Họ) Tuyền.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dòng suối. Cũng đọc Toàn — Chỉ tiền bạc.

Tự hình 5

Dị thể 10

Từ ghép 16

Một số bài thơ có sử dụng

tuyền

U+6F29, tổng 14 nét, bộ thuỷ 水 + 11 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

nước xoáy

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nước xoáy, chảy quanh.
2. (Động) Chảy vòng quanh, cuộn xoáy.

Từ điển Thiều Chửu

① Nước xoáy, suối chảy quanh.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Nước xoáy. Xem 旋渦 [xuánwo].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dòng suối chảy vòng vèo. Cũng đọc Toàn.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

tuyền [tầm]

U+7065, tổng 27 nét, bộ thuỷ 水 + 23 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Tuyền 泉.

Tự hình 2

Dị thể 1

tuyền [quỳnh, toàn]

U+7401, tổng 11 nét, bộ ngọc 玉 + 7 nét

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng như 璇.

Tự hình 2

Dị thể 2

tuyền

U+7487, tổng 15 nét, bộ ngọc 玉 + 11 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

ngọc tuyền

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một thứ ngọc đẹp.
2. (Danh) Sao “Tuyền”.
3. (Tính) Giống như ngọc đẹp.
4. § Ghi chú: Có khi viết là 琁 hay 璿.

Từ điển Thiều Chửu

① Một thứ ngọc đẹp, có khi viết là 琁 hay là 璿.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Một thứ ngọc quý;
② Tên một chòm sao. Cv. 璿 hay 璩.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 璇.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài đá quý, chỉ thua có ngọc.

Tự hình 2

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

tuyền [cừ]

U+74A9, tổng 17 nét, bộ ngọc 玉 + 13 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

ngọc tuyền

Tự hình 2

Dị thể 4

tuyền

U+74BF, tổng 18 nét, bộ ngọc 玉 + 14 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

ngọc tuyền

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một thứ ngọc đẹp. § Cũng như chữ “tuyền” 璇.

Từ điển Thiều Chửu

① Nghĩa là ngọc tuyền, thứ ngọc đẹp. Cũng như chữ tuyền 璇.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 璇.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên loài ngọc đẹp.

Tự hình 2

Dị thể 10

Một số bài thơ có sử dụng

tuyền [toàn]

U+93C7, tổng 19 nét, bộ kim 金 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. máy tiện để tiện các đồ hình tròn
2. con lăn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái lò hình tròn.
2. (Danh) Đồ để hâm nóng rượu. § Cũng gọi là “tuyền tử” 鏇子. ◎Như: “tửu tuyền” 酒鏇 lò hâm rượu. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Bả tửu phân tố lưỡng bán dũng, thiêu liễu, nã liễu tuyền tử, phi dã tự hạ san khứ liễu” 把酒分做兩半桶, 挑了, 拿了鏇子, 飛也似下山去了 (Đệ tứ hồi) Lấy rượu chia làm hai nửa thùng, gánh lên, nhặt cái lò hâm rượu, đi như bay xuống núi.
3. (Danh) Máy tiện.
4. (Danh) Mâm bằng đồng hay thiếc. ◇Phùng Mộng Long 馮夢龍: “Tích tuyền trí thục kê bán chích” 錫鏇置熟雞半隻 (Cổ kim đàm khái 古今譚概) Trên mâm thiếc đặt nửa con gà nấu chín.
5. (Danh) Con lăn. § Phàm các loài kim dùng làm đồ để lăn cho trơn đều gọi là “tuyền”.
6. (Động) Hâm nóng rượu. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Nhĩ tự khứ dữ ngã tuyền nhất bôi nhiệt tửu lai cật” 你自去與我鏇一杯熱酒來吃 (Đệ thất thập nhị hồi) Ngươi đi hâm cho ta một chén rượu nóng uống coi.
7. (Động) Cắt bằng dao hay bằng máy.

Từ điển Thiều Chửu

① Máy tiện, dùng để tiện các đồ tròn.
② Cái đồ để hâm nóng.
③ Con lăn. Phàm các loài kim dùng làm đồ để lăn cho trơn đều gọi là tuyền.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Một loại lò để hâm rượu;
② Một loại khay (mâm kim loại);
③ Máy tiện;
④ Con lăn (để lăn trơn kim loại);
⑤ Cắt bằng dao.

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

tuyền

U+955F, tổng 16 nét, bộ kim 金 + 11 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. máy tiện để tiện các đồ hình tròn
2. con lăn

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鏇.

Tự hình 2

Dị thể 1