Có 1 kết quả:

暀 vưởng

1/1

vưởng

U+6680, tổng 12 nét, bộ nhật 日 + 8 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáng sủa đẹp đẽ — Chỉ cái nết tốt, cái đức sáng đẹp.

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 1