Có 2 kết quả:

围巾 vi cân圍巾 vi cân

1/2

vi cân

giản thể

Từ điển phổ thông

khăn choàng, khăn quàng

vi cân

phồn thể

Từ điển phổ thông

khăn choàng, khăn quàng