Có 1 kết quả:

圓滿 viên mãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầy đủ vẹn toàn.

Một số bài thơ có sử dụng