Có 3 kết quả:

厕坑 xí khanh厠坑 xí khanh廁坑 xí khanh

1/3

xí khanh

giản thể

Từ điển phổ thông

hố xí, nhà tiêu

xí khanh

phồn thể

Từ điển phổ thông

hố xí, nhà tiêu

xí khanh

phồn thể

Từ điển phổ thông

hố xí, nhà tiêu

Một số bài thơ có sử dụng