Có 1 kết quả:

諔詭 xúc quỷ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kì dị.