Có 1 kết quả:

叉手 xoa thủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chắp tay, các ngón tay đan lại với nhau. Một tư thế tỏ vẻ cung kính.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Úp hai bàn tay vào nhau, các ngón tay đan lại với nhau — Vòng tay lại.