Có 2 kết quả:

舛 xuyễn荈 xuyễn

1/2

xuyễn [suyễn]

U+821B, tổng 6 nét, bộ suyễn 舛 + 0 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rối loại. Chằng chịt với nhau — Tên một bộ chữ Hán, tức bộ Xuyễn.

Tự hình 3

Dị thể 6

Từ ghép 3

Một số bài thơ có sử dụng

xuyễn [suyễn]

U+8348, tổng 9 nét, bộ thảo 艸 + 6 nét
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Trà hái muộn (lá đã già).
2. (Danh) Phiếm chỉ trà.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thử lá trà già, hái muộn.

Tự hình 1

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng