Có 1 kết quả:

醫方 y phương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đơn kê các vị thuốc. Đơn thuốc.

Một số bài thơ có sử dụng