Có 1 kết quả:

醫士 y sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người có học về ngành chữa bệnh. Thầy thuốc. Ta quen gọi Bác sĩ là sai.