Có 1 kết quả:

妖人 yêu nhân

1/1

yêu nhân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phù thuỷ