Có 2 kết quả:

妖娆 yêu nhiêu妖嬈 yêu nhiêu

1/2

yêu nhiêu

giản thể

Từ điển phổ thông

con gái đẹp