Có 1 kết quả:

燕頷 yến hàm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cằm con én. Ta cũng gọi là Hàm én. Chỉ tướng mạo cao quý oai nghiêm. Đoạn trường tân thanh : » Râu hùm hàm én mày ngài «.

Một số bài thơ có sử dụng