Có 1 kết quả:

掩鼻 yểm tị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Che mũi, bịt mũi, tránh hơi thối — Chỉ thái độ khinh bỉ ghê tởm.

Một số bài thơ có sử dụng