Không có kết quả phù hợp, bạn có thể tra nghĩa của từng chữ:

y��nho���th���c