Có 2 kết quả:

咿 è𠲖 è

1/2

è [y]

U+54BF, tổng 9 nét, bộ khẩu 口 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

nặng è cổ

Tự hình 2

Dị thể 2

è [e, ê, ơi, ]

U+20C96, tổng 9 nét, bộ khẩu 口 (+6 nét)
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

nặng è cổ

Tự hình 1