Có 2 kết quả:

杶 đòn𤵊 đòn

1/2

đòn [truông]

U+6776, tổng 8 nét, bộ mộc 木 + 4 nét
phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đòn bẩy, đòn gánh, đòn xóc

Tự hình 2

Dị thể 4

đòn [dòn, giòn]

U+24D4A, tổng 9 nét, bộ nạch 疒 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ốm đòn