Có 1 kết quả:

沓 đôm

1/1

đôm [đạp, đệp, đốp, độp]

U+6C93, tổng 8 nét, bộ thuỷ 水 + 4 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

đôm đốp

Tự hình 3

Dị thể 1