Có 1 kết quả:

𣴙 đư

1/1

đư [đừ]

U+23D19, tổng 9 nét, bộ thuỷ 水 + 6 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

(Chưa có giải nghĩa)