Có 3 kết quả:

臺 đười𤠂 đười𤢬 đười

1/3

đười [thai, đài]

U+81FA, tổng 14 nét, bộ chí 至 + 8 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

đười ươi

Tự hình 4

Dị thể 12

đười

U+24802, tổng 11 nét, bộ khuyển 犬 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đười ươi

đười

U+248AC, tổng 17 nét, bộ khuyển 犬 + 14 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đười ươi