Có 2 kết quả:

瘅 đẫn癉 đẫn

1/2

đẫn [đản]

U+7605, tổng 13 nét, bộ nạch 疒 + 8 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

đờ đẫn

Tự hình 2

Dị thể 1

đẫn [đản]

U+7649, tổng 17 nét, bộ nạch 疒 + 12 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

đờ đẫn

Tự hình 2

Dị thể 2