Có 2 kết quả:

鼎 đểnh𣼬 đểnh

1/2

đểnh [đềnh, đễnh, đỉnh]

U+9F0E, tổng 12 nét, bộ đỉnh 鼎 + 0 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Trần Văn Kiệm

đểnh đoảng

Tự hình 5

Dị thể 13

đểnh

U+23F2C, tổng 14 nét, bộ thuỷ 水 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đểnh đoảng