Có 4 kết quả:

囤 đụn庉 đụn𣜲 đụn𫃉 đụn

1/4

đụn [độn]

U+56E4, tổng 7 nét, bộ vi 囗 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

đụn khói, đụn thóc

Tự hình 2

Dị thể 4

đụn

U+5E89, tổng 7 nét, bộ nghiễm 广 (+4 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đụn khói, đụn thóc

Tự hình 2

Dị thể 1

đụn

U+23732, tổng 16 nét, bộ mộc 木 (+12 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đụn khói, đụn thóc

đụn

U+2B0C9, tổng 16 nét, bộ mễ 米 (+10 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đụn khói, đụn thóc