Có 2 kết quả:

䋎 đụp𧛆 đụp

1/2

đụp [sất, thất, đứt]

U+42CE, tổng 11 nét, bộ mịch 糸 + 5 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

áo vá chằng vá đụp

Dị thể 1

đụp

U+276C6, tổng 13 nét, bộ y 衣 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

áo vá chằng vá đụp