Có 1 kết quả:

德 đức

1/1

đức

U+5FB7, tổng 15 nét, bộ xích 彳 + 12 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

đức hạnh; đức bà, đức phật, đức vua

Tự hình 8

Dị thể 13