Có 2 kết quả:

㶩 đom䏙 đom

1/2

đom

U+3DA9, tổng 8 nét, bộ hoả 火 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đom đóm

đom

U+43D9, tổng 8 nét, bộ nhục 肉 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đom (giang môn)

Tự hình 1