Có 3 kết quả:

蟷 đuông𧑒 đuông𫉓 đuông

1/3

đuông [đương]

U+87F7, tổng 19 nét, bộ trùng 虫 + 13 nét
phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sâu đuông (một loại sâu trắng hay ăn đọt dừa)

Tự hình 2

Dị thể 3

đuông [dun, giun]

U+27452, tổng 18 nét, bộ trùng 虫 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

sâu đuông (một loại sâu trắng hay ăn đọt dừa)

đuông

U+2B253, tổng 14 nét, bộ thảo 艸 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)