Có 1 kết quả:

短 đuỗn

1/1

đuỗn [ngắn, vắn, đoản]

U+77ED, tổng 12 nét, bộ thỉ 矢 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

dài đuỗn, đuồn đuỗn

Tự hình 5

Dị thể 7