Có 1 kết quả:

𥊖 đui

1/1

đui

U+25296, tổng 16 nét, bộ mục 目 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đui mù