Có 4 kết quả:

优 ưu優 ưu忧 ưu憂 ưu

1/4

ưu

U+4F18, tổng 6 nét, bộ nhân 人 (+4 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

ưu tú, ưu tiên, danh ưu (kịch sĩ nổi tiếng)

Tự hình 2

Dị thể 2

ưu

U+512A, tổng 17 nét, bộ nhân 人 (+15 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

ưu phiền, ưu thế

Tự hình 4

Dị thể 5

ưu

U+5FE7, tổng 7 nét, bộ tâm 心 (+4 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

ưu lo, ưu sầu

Tự hình 2

Dị thể 9

ưu [âu]

U+6182, tổng 15 nét, bộ tâm 心 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

ưu phiền

Tự hình 7

Dị thể 12